Μέθοδοι

Πρόκειται για κάποια ειδικά δομημένα προγράμματα παρέμβασης που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις διαταραχών τα οποία είναι αναγνωρισμένα και χρησιμοποιούνται παγκοσμίως.