ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

2015-03-03 15:30

Το κέντρο μας προχωράει στη δημιουργία ομαδικών τμημάτων. Σκοπός των ομάδων αυτών είναι :

  • Η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων
  • Η κινητική ανάπτυξη
  • Η γλωσσική ανάπτυξη
  • Η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη
  • Η γνωστική ανάπτυξη

Τα τμήματα θα είναι ολιγάριθμα και το κάθε παιδί θα εντάσσεται σε αυτό ανάλογα με την ηλικία του και τις δυνατότητες του.