Πρώιμη Παρέμβαση

Η Πρώιμη Παρέμβαση είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με αναπτυξιακή καθυστέρηση, προβλήματα λόγου ή συμπεριφοράς.

 

Οι τομείς εκείνοι της ανάπτυξης όπου εκπαιδεύονται τα παιδιά είναι οι εξής:

 

• Αδρή κινητικότητα

• Λεπτή κινητικότητα

• Γνωστικές ικανότητες

• Επικοινωνιακές δεξιότητες

• Λεκτικές δεξιότητες

• Κοινωνικές δεξιότητες

• Αυτονομία

• Λειτουργικότητα

 

Η παρέμβαση που δέχεται ένα παιδί σε πρώιμη ηλικία μπορεί να το βοηθήσει να «κλείσει η ψαλίδα» μεταξύ του ίδιου και των άλλων παιδιών της ίδιας ηλικίας, να μπορέσει δηλαδή το παιδί με την ειδική εκπαιδευτική ανάγκη να «προλάβει» τους υπόλοιπους συμμαθητές του στο σχολείο, φτάνοντας μέσω της παρέμβασης/θεραπείας στα αναπτυξιακά ορόσημα του μέσου όρου της ηλικίας του.