Ομάδες Παιδιών

Οι ομάδες παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας στοχεύουν στην βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, στην ανάπτυξη των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στη συνεργασία, στη τήρηση κανόνων, στη διαχείρηση των συναισθημάτων καθώς και στην ανάληψη πρωτοβουλιών και ρόλων.

Μερικές από τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν ενεργά τα παιδιά είναι :

  • Θέατρο
  • Μουσική
  • Κατασκευές - χειροτεχνίες
  • Ψυχοκινητικές ασκήσεις
  • Επιτραπέζια
  • Παιχνίδια κοινωνικής αλληλεπίδρασης κ.α.