Δυσγραφία

Η δυσγραφία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που επηρεάζει την ικανότητα γραφής. Εκδηλώνεται με δυσκολίες ορθογραφίας, φτωχών γραφοκινητικών δεξιοτήτων και γραπτής έκφρασης.

Πιο συγκεκριμένα το παιδί με δυσγραφία εμφανίζει:

 • Σφιχτή, μη λειτουργική σύλληψη του μολυβιού
 • Ελλιπή ευθυγράμμιση του κορμού όταν είναι καθιστό
 • Φτωχό συντονισμό καρπού, αγκώνα
 • Δυσκολία στις διαδοχικές κινήσεις των δαχτύλων
 • Δυσανάγνωστο γραπτό
 • Αποφεύγει δραστηριότητες γραφής και ζωγραφικής
 • Κουράζεται γρήγορα όταν γράφει
 • Δυσκολεύεται να μεταφέρει τις σκέψεις του στο χαρτί (σύνθεση κειμένου)
 • Δυσκολεύεται στην αντιγραφή κειμένων
 • Μειωμένη ταχύτητα γραφής
 • Δυσκολία στο σχηματισμό γραφικών χαρακτήρων
 • Άνισο μέγεθος γραμμάτων
 • Ασυνήθιστη κλίση των γραμμάτων
 • Μη τήρηση της οριζόντιας γραμμής και των περιθωρίων
 • Εναλλαγή πεζών κεφαλαίων όταν γράφει
 • Λανθασμένη κατεύθυνση γραφής
 • Δεν χρησιμοποιεί σημεία στίξης
 • Σβήνει συχνά το γραπτό του

Παράδειγμα γραπτού ενός παιδιού με δυσγραφία