Ειρήνη Περίσσιου

Εργοθεραπεύτρια

Είναι απόφοιτη του τμήματος Εργοθεραπείας του ΑΤΕΙ Αθηνών με μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της τον Ιούνιο του 2010 και είναι κάτοχος αδείας ασκήσεως επαγγέλματος.

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά Προγράμματα - Ειδικεύσεις

- Βασικές αρχές δομημένης εκπαίδευσης ( Μέθοδος TEEACH )

- Σύστημα επικοινωνίαςμέσω ανταλλαγής εικόνων ( PECS )

- Εντατκή Αλληλεπίδραση

- Εξειδίκευση στις αναπτυξιακές διαταραχές παιδιών και εφήβων ( διάρκειας 460 ωρών, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό τμήμα ειδικής αγωγής )

Έχει παρακολουθήσει σειρά επιστημονικών συνεδριών και ημερίδων.

Η εργασιακή της εμπειρία περιλαμβάνει παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με καθυστέρηση στην ανάπτυξη, κινητικές και αισθητηριακές δυσκολίες, αναπτυξιακές διαταραχές, διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα, μαθησιακές δυσκολίες ( δυσγραφία ), προβλήματα συμπεριφοράς.

Από το Σεπτέμβριο του 2013 είναι υπεύθυνη του κέντρου Εν Έργω ... Θεραπεία, στο Βόλο. Τον Δεκέμβριο του 2015 ξεκίνησε να λειτουργεί  και ο νέος χώρος, στον Αλμυρό.