Ασφαλιστικά ταμεία

Το κέντρο μας συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
Μέσω των ασφαλιστικών σας ταμείων υπάρχει η δυνατότητα να καλύψετε όλο το χρηματικό ποσό για τις θεραπείες ή ένα μέρος αυτού. Η διαδικασία είναι η εξής:


1. Έγκριση για τις θεραπείες από κάποιο δημόσιο φορέα (ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή νοσοκομείο)
2. Έγκριση των θεραπειών από τον ελεγκτή του ασφαλιστικού σας ταμείου
3. Έναρξη θεραπειών

4. Κατάθεση κάθε τέλος του μήνα στο ασφαλιστικό σας ταμείο, απόδειξη, βεβαίωση της έγκρισης μαζί με κάποια άλλα δικοαιολογητικά του κέντρου
5. Το ασφαλιστικό σας ταμείο θα σας καταθέτει τα χρήματα που δικαιούστε για τις θεραπείες στον τραπεζικό σας λογαριασμό.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 24212 - 13255